Handelsbetingelser

 

Generelle oplysninger
Equilink Aps
Everdrupvej 27
4733 Tappernøje
TLF: 21425000
CVR: 43693948
EMAIL: tina[@]equilink.dk

Alle priser er angivet ekskl. moms. Idet EquiLink Aps´ services og konsulentydelser primært henvender sig til erhvervsvirksomheder.

Medlemskab i EquiLink PRO
Henvendelse om medlemskab af netværket EquiLink PRO sker som udgangspunkt enten via Equilinks hjemmeside, e-mail eller på baggrund af afklarende telefonsamtale.

Der bliver udsendt en ordrebekræftelse/kvitteringsmail fra Equilink Aps umiddelbart efter din tilmelding / indgåelse af aftalen om medlemskab. Hvorefter medlemskabet er aktitvt

Fra det øjeblik medlemskab i EquiLink PRO er aktivt, kan du opnå medlemsrabat på øvrige EquiLink events, også selvom du endnu ikke har deltaget i det første fysiske netværksmøde endnu.

Et års medlemskab i Equilink PRO kan tegnes på to måder, hvor kontingentet følger enten 1) kalenderåret eller 2) løbende 12 mdr. fra tegning

  1. Kalenderår kontingent. Hvis aftalen indgås efter årets start reguleres prisen forholdsmæssigt kvartalsvis (indeværende kvartal betales fuldt ud). Undtaget er grundbeløb på 2000 kr. ekskl. moms, som ikke reguleres, da det dækker fællesadministration af årets samlede programpakke og tilbud med netværksdage, øvrige events, seminarer og fordelsrabatter.

    eller
  2. 12 mdr. løbende kontingent, startende fra aftalens indgåelse.

Ved ønske om medlemskab efter deltagelse i et EquiLink arrangement via gæsteplads-billet modregnes gæstepladsen i medlemskontingentet (kontakt os for nærmere aftale om denne regulering).

Aftaleindgåelse
Endelig aftale om køb af kontingent, ydelse og/eller services anses først indgået, når ordren er bekræftet.

Equilink Aps fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, webinar og kursusmateriale, herunder bl.a. slides, guides, tredjeparts tilbud, indhold på andre websites m.v.

Annullering og ændring af ordrer
Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Hvis Equilink på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger.

Betalt medlemskontingent som er taget i brug gennem deltagelse i events, netværksdage eller ved at benytte andre medlemstilbud kan ikke fortrydes og refunderes ikke.

Gentegning og opsigelse af medlemskab i EquiLink PRO netværket
Opsigelse af Equilink PRO medlemskab skal ske med en frist på løbende måned + 30 dage optil udgangen af indeværende medlemsperiode.

Medlemskabet gentegnes automatisk for den næste 12 mdr. periode, med mindre du skriftligt har opsagt medlemskabet rettidigt. Vi udsender en reminder mail senest 14 dage før opsigelsesfrist for automatisk gentegning.

Ovenstående gælder både kalenderårskontingent og 12 mdr. løbende kontingent.

Afbud
Er du forhindret i at deltage i et netværksmøde eller kursus/event? Så har du mulighed for at give pladsen videre til en anden, enten fra din egen virksomhed eller en branchekollega – bare du har aftalt dette med facilitator forud – dvs. senest inden arrangementets start.

Særligt vedr. Equilink BOOST events /kurser med særskilt deltagergebyr
Når du tilmelder dig et event/kursus som har deltagergebyr, men af den ene eller anden grund fortryder, eller er forhindret, så kan du give pladsen til en anden, og ellers gælder følgende afbestillingsregler:

Afbud < 1 måned, men > 10 dage = 90% retur af beløbet på kvittering/ ordrebekræftelsen.

Afbud < 10 dage, men > 48 timer = 50% retur af beløbet på kvittering/ ordrebekræftelsen.

Afbud < 48 timer = 0% retur af beløbet på kvittering/ ordrebekræftelsen

Hvis der fremgår andre afbestillingsregler i beskrivelsen for arrangementet, så er disse /sidstnævnte betingelser gældende.

Betalingsbetingelser
Det er dit ansvar at vi har fået oplyst den rigtige emailadresse  til fremsendelse af betalingslinks, faktura, kvitteringer og reminders.

Når du tilmelder dig netværket, en gæsteplads til netværksdag og/ eller et andet kursus/event, betaler du enten via et online betalingslink eller en midlertidig generet fakturakladde som sendes via email. Kvittering og endelig faktura fremsendes automatisk umiddelbart derefter til den emailadresse du har oplyst.

Ved valg af løbende 12 mdr medlemskab i EquiLink PRO forudsætter desuden din accept af løbende automatisk fornyelse/ betaling af kontingentet 12 mdr. ad gangen (du får en reminder i god tid før, så du kan nå at tage stilling til fornyelsen).

Ved valg af kalenderårskontingent i Equilink PRO er betalingsfristen netto 8 dage fra modtagelse af faktura.

Efter forfaldsdato forrentes Equilink Aps´ tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1. Desuden tilskrives rykkergebyr på 100 kr.

Markedsføring af lignende services
Når du tilmelder dig en service fra EquiLink Aps, fx netværk eller et event/kursus, så er du at betragte som en kunde.

Du vil da jf. markedsføringsloven § 10, stk. 2, modtage markedsføringsmateriale vedr. lign. produkter via elektronisk post, i det du ved tilmeldingen har afgivet din e-mailadresse. Derudover kan vi sende dig information omkring dit medlemskab og/eller event/kursus via sms på det mobilnummer du har angivet.

Du er hermed informeret om modtagelsen af markedsføringsmateriale, herunder at du har mulighed for let og gebyrfrit at frabede dig dette – både nu eller senere. Det kan du fx gøre ved at sende en email på tina@equilink.dk

Behandling af persondata
Der henvises til EquiLink Aps´ privatlivspolitik.

Lovvalg og værneting
Tvist mellem parterne, der udspringer af betingelserne, aftalen eller Equilinks ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på sælgers til enhver tid værende hjemsted.

Ikrafttrædelse
Disse salgsbetingelser er trådt i kraft den 1. februar 2023.

Download handelsbetingelserne som PDF